Byggkalkyl

En byggkalkyl grundar sig i en av ekonomistyrningens huvudprinciper. Att ha koll på kostnaderna i ett byggprojekt är direkt nödvändigt för att projektet som helhet ska vara ekonomiskt hållbart. Du kan på olika sätt kalkylera kostnaderna i själva byggprojektet. Vi visar vilka program du kan använda. Lycka till!

Byggkalkyl – Program

Det mest effektiva tillvägagångssättet för att framställa en byggkalkyl är att använda sig av ett kalkylprogram med fokus mot just byggbranschen. Genom att luta sig åt digitala verktyg och programvaror kan man hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Bidcon Bygg – Kalkylprogram

Bidcon är ett kalkylprogram för byggbranschen som går att hitta på elecosoft.se. Med hjälp av Bidcon får du stöd i ditt arbete med kostnadskalkyler där du snabbt kan framställa en strukturerad och detaljerad byggkalkyl. Med mängder av olika funktioner kan du justera dina kalkyler, jämföra kostnader och göra ditt byggprojekt så ekonomiskt smart som möjligt.

Anlita konsult för byggkalkyl

Känner du dig själv inte bekväm med att ta fram en byggkalkyl för ditt kommande byggprojekt? Vänd dig då till konsulter som är experter inom just kalkylframställning i byggbranschen.

Byggkalkyl.com – Med hjälp av Göteborgs byggkalkyl kan du maximera lönsamheten i kommande byggprojekt. Spara både tid och pengar genom pålitliga beräkningar och kalkyler för byggprojekt runt om i hela landet.

Villcon.se – Anlita experterna på Villcon för att ta del av byggkalkyler bestående av budgetkalkyl, anbudskalkyl, förstudiekalkyl och avstämningskalkyl. Här får du all den hjälp du kan tänkas behöva med din byggkalkylering.

Bkkonsulter.se – En korrekt byggkalkyl med kostnadsberäkningar som stämmer är A och O för att skapa ett ekonomiskt hållbart byggprojekt. Med hjälp av konsulterna på beräkningskonsulter AB får du experthjälp med just kalkylarbetet.

Byggkalkyl - så utbildar du dig!

Känner du precis som ovan nämnt att du inte är riktigt bekväm med att ta fram en byggkalkyl men du är ändå nyfiken på att lära dig? Det finns mängder av kurser och utbildningar du kan gå för att göra dig själv till en expert inom just byggkalkylering.

Här nedan tipsar vi tre exempel på kalkyl- och beräkningsutbildningar och kurser som du själv kan anta för att lära dig även denna del av byggbranschen.