Skiss och planritning

En skiss och planritning är själva grunden i ett byggprojekt. Det är skissen eller planritningen man utgår ifrån för att nå sitt slutgiltiga mål – ett färdigställt byggprojekt utifrån önskad plan. I och med byggbranschens digitalisering har flera bra verktyg för att framställa skisser och planritningar vuxit fram, där möjligheten finns att ytterligare effektivisera denna del av arbetet.

Planritning - program

Ett ritprogram inom byggbranschen används för att skissa upp ritningar och planritningar över byggprojektet i fråga. Detta är en fundamental del i ett byggprojekt vilket betyder att det är av oerhörd vikt att skisser och planritningar är korrekta från start. Nedan följer exempel på verktyg som säkerställer snygga och korrekta skisser och planritningar.

CAD-program

Ett CAD-program är ett datordrivet konstruktionsprogram med syfte att rita, utforma och konstruera bland annat byggprojekt. Med ett CAD-program kan du med kirurgisk precision och noggrannhet skapa tekniska ritningar att utgå ifrån i ditt byggprojekt.

Elecosoft förser byggbranschen med ett av marknadens bästa CAD-program – DDS-CAD. Tänk dig ett byggprojekt där skisser och planritningar kan automatiseras och byggas i komplett 3D – det kan just detta CAD/arkitekt-program. Skapa enkelt ritningar över ditt byggprojekt och ta del av dess många fördelar som är bland annat:

  • Fotorealistisk presentation
  • Bättre kommunikation
  • Rita tredimensionella modeller
  • Specifika detaljer
  • Infoga eller skriv ut kaplista
  • Takplan hanteras i både 2D och 3D
  • Modul för golv- och takelement
  • IFC-lagring

BIM-program – Building Information Modeling

Ett BIM-program är ett typ av byggprogram som används för att informera om projektbeslut med hjälp av 3D-modeller. Med hjälp av ett BIM-program kan du enkelt visualisera bygget utifrån olika vinklar och utnyttja information om skiss och planritning direkt i programvaran istället för att vara på plats på bygget.

PlanRadar förser byggbranschen med ett BIM-program i framkant där du kan utnyttja fördelarna med Building Information Modeling på och utanför bygget. I detta program kan du enkelt få upp kompletta BIM-modeller genom ”drag and drop”-funktioner, utan några som helst begränsningar eller restriktioner. Skapa och följ upp ärenden i flera dimensioner, visualisera ditt bygge ur olika vinklar och koppla samman alla parter i byggprojektet på ett smart och smidigt sätt.