Byggställning – gör din renovering säkrare

Vad är en byggnadsställning?

En byggställning kan användas vid större renoveringar av hus- och trädgårdsprojekt. Byggnadsställningar är praktiska att stå på när arbetet du gör är tungt eller kräver flera händer.

Olika byggställningar

Det finns idag olika typer av byggställningar som passar olika bra för olika typer av jobb. Det som är viktigt att tänka på är att en ställning kan passa perfekt till det ena jobbet, men inte till det andra. Du bör därför se över vilken byggställning du behöver för just ditt projekt. Som privatperson kan du vända dig till monzon.se för byggställningar av olika modeller för olika typer av arbeten. Beroende på vilken typ av arbete du ska göra kan det passa med olika typer av ställningar.

Ramställning

En ramställning utgör själva grunden för din byggnadsställning och går att komplettera med olika ställningsdelar. I grund och botten är den ett skelett som går att bygga upp till en viss förutbestämd höjd. För de flesta byggprojekt fungerar en ramställning i aluminium från MonZon eller någon annan leverantör lika bra som någon annan lösning.

Modulställning

Med en modulställning har du lite friare händer att skapa en byggnadsställning som passar för just ditt projekt. Kanske har du en glasveranda eller en annan utbyggnad som gör att du behöver en speciell lösning? MonZon erbjuder även modulställningar i aluminium, men också i stål – du väljer det som passar dina behov bäst.

Industriell ställning

En industriell ställning är särskilt framtagen för att tillgodose de behov och krav som ställs på byggnadsställningar inom industrier som exempelvis olje- och gasbranschen. På MonZon har de ett system för industriställningar som är anpassade för de olika problemområden som tidigare har funnits och som uppfyller kraven från både ställningsmontörer och användare.

3 olika byggnadsställningar för olika behov

Beroende på vad du har för behov kan du vilja ha byggnadsställningar som uppfyller olika funktioner. Vi förklarar skillnaden mellan de vanligast förekommande sorterna:

1. En fastmonterad byggnadsställning

Denna typ av byggställning sätts upp på plats runt de delar av ditt hus där du ska utföra arbetet. Oavsett om du har stora fönsterpartier eller om ställningen behöver monteras på partier med ojämn mark, kan du utföra ditt arbete under säkra förhållanden.

2. Rullställning

Med en rullställning kan du smidigt utför mindre fasadarbeten snabbt och enkelt. Med de hjul som finns monterade kan du anpassa var du vill ha byggställningen. Denna typ av byggnadsställning är ofta gjord i aluminium för att den ska vara lätt att flytta på – förutsatt att den står på ett plant och hårt underlag.

3. Fasadställning

En fasadställning täcker endast den fasad som du ska utföra jobb på och går inte runt några hörn. Om du endast är en sida av fasaden som behöver renoveras eller göras annat arbete på är det perfekt med en fasadställning – den uppfyller alla dina behov.

Varför byggställning?

Varför behövs en byggställning? Fungerar det inte lika bra med en stege eller någon annan lösning? Det finns både för- och nackdelar med att sätta upp en byggställning, men fördelarna väger absolut upp.

5 fördelar med en byggställning

 • Arbetet går fortare
 • Du kommer åt en större yta
 • Du kan lättare ta upp och ner material
 • Din arbetsposition blir bättre
 • Det blir säkrare att utföra jobbet

3 nackdelar med byggställningar

 • Tar mycket plats
 • Kan kosta mycket att köpa in
 • Tar tid att bygga upp

Vad kostar en byggställning?

Kostnaden för vad en byggnadsställning kostar är beroende på om du vill hyra den eller köpa byggställning själv.

Vad kostar det att hyra byggställning?

Det är svårt att komma med ett exakt pris för vad det kostar att hyra byggställningar. Tabellen nedan visar ett ungefärligt pris för om du skulle hyra en ställning till villa i en månads tid.

ca Pris (inkl. moms) ca Pris (inkl. ROT-avdrag)
Liten Villa 30 000 Kr 22 350 Kr
Normal Villa 43 000 Kr 32 035 Kr
Stor Villa 55 000 Kr 40 975 Kr

5 faktorer som spelar roll i hyrkostnaden

 1. Hur länge du behöver ställningen
 2. Hur stor byggnadsställning du behöver
 3. Om du behöver en fasad- eller rullställning
 4. Framkomligheten till huset
 5. Hur ditt hus är utformat

ROT-avdrag när du hyr en byggställning

Om du hyr en byggställning kan du ta del av ROT-avdraget genom att ta upp det i din deklaration till Skatteverket. Detta gäller dock endast för monteringen av ställningen, inte för själva hyrandet. På rutavdrag.se kan du läsa mer om vad som gäller angående rotavdrag och hur detta avdrag fungerar. Du kan även läsa mer om vilka tjänster som berättigar rotavdrag.

Köpa byggställning själv

Priset på en byggnadsställning är helt avgörande på hur stor ställningen ska vara, vilken modell du ska ha och i vilket material din byggnadsställning ska vara. Om du däremot utgår från en mellanstor villa där alla fasader ska täckas kommer du att hamna på cirka 20 000 kronor.